Πολιτική της Εταιρείας

Bookings & Προκαταβολές:
• Κατά την κράτηση σας, η Stavento Sailing M.C.P.Y θα σας ζητήσει να καταθέσετε εντός 2 εργάσιμων ημερών προκαταβολή ίση με το 50% της συνολικής αξίας.
• Η προκαταβολή κατατίθεται ΜΟΝΟ στον εταιρικό λογαριασμό της εταιρείας μας και σε καμία περίπτωση δε θα σας ζητηθεί να καταθέσετε οποιοδήποτε ποσό σε ατομικούς λογαριασμούς
• Η αποπληρωμή ολόκληρου του ποσού πρέπει να γίνει το λιγότερο 30 ημέρες πριν την ημέρα του check-in σας στο σκάφος αν πρόκειται για εκμίσθωση σκάφους ή για οργανωμένη πολυήμερη εκδρομή.
• Για κρατήσεις σκαφών και εκδρομών σε διάστημα λιγότερο των 30 ημερών από την ημέρα της αναχώρησης, η αποπληρωμή ολόκληρου του ποσού άμεσα είναι απαραίτητη.

Εγγύηση εκμίσθωσης σκάφους αναψυχής:
• Κατά την άφιξή σας στο χώρο του σκάφους και πρίν το check-in, καταβάλετε ποσό εγγύησης στον υπεύθυνο της Stavento Sailing M.C.P.Y., ο οποίος είναι υπεύθυνος και για το check-in σας.
• Κατά την επιστροφή σας στο λιμάνι παράδοσης και αφού ολοκληρωθεί το check-out χωρίς να διαπιστωθούν ζημιές ή παραβάσεις των όρων εκμίσθωσης του σκάφους μας, ο υπεύθυνος της Stavento Sailing M.C.P.Y θα σας επιστρέψει στο ακέραιο το ποσό της εγγύησής σας.
• Σε περιπτώσεις ζημιών με υπαιτιότητα του πελάτη ή αθέτηση των όρων εκμίσθωσης του σκάφους, παρακρατείται ποσοστό ή και ολόκληρο το ποσό της εγγύησης, ανάλογα την περίπτωση.
• Το ποσό της εγγύησης για εκμισθώσεις σκαφών είναι 1.800€
• Για τις οργανωμένες εκδρομές δεν καταβάλετε ποσό εγγύησης

Ακυρώσεις κρατήσεων – Αλλαγή ημερομηνιών:
• Σε περίπτωση ακύρωσης εκμίσθωσης σκάφους ή οργανωμένης εκδρομής, δεν επιστρέφεται το συνολικό ποσό.
• Αλλαγές ημερομηνίας σε εκμισθώσεις σκαφών αναψυχής ή οργανωμένων εκδρομών επιτρέπονται μόνο για διάστημα όχι μικρότερο των 120 ημερών από την αρχική ημερομηνία και ανάλογα της διαθεσιμότητάς μας.
• Σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας για διάστημα λιγότερο των 120 ημερών από την αρχική ημερομηνία ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας σκαφών, δεν γίνεται δεκτή αλλαγή ημερομηνίας.
• Σε περίπτωση μη παράδοσης του σκάφους εντός της αναγραφόμενης ημερομηνίας και ώρας, η Stavento Sailing M.C.P.Y. θα παρακρατήσει ολόκληρο το ποσό της εγγύησής σας, καθώς και ποσό αποζημίωσης για τυχόν οικονομική ζημιά που θα υποστεί έναντι των υπόλοιπων πελατών της.

Αποζημιώσεις:
• Η Stavento Sailing M.C.P.Y είναι υποχρεωμένη να παρέχει όλα τα νόμιμα χαρτιά για τον απόπλου του κάθε σκάφους της και να συντάσει συμβόλαιο εκμίσθωσης σκάφους πριν κάθε απόπλου. Επίσης, είναι υποχρεωμένη να σας παρέχει το ακριβές σκάφος το οποίο επιλέξατε κατά την κράτησή σας. Σε διαφορετική περίπτωση, θα είναι υποχρεωμένη να σας επιστρέψει το συνολικό ποσό που καταβάλατε εις διπλούν, ως αποζημίωση.
Χρεώσεις κατά την παράδοση σκάφους:
• Κατά την παράδοση σκάφους αναψυχής, και όχι για τις οργανωμένες εκδρομές, έχετε την υποχρέωση να καταβάλλετε στην Stavento Sailing M.C.P.Y το ποσό των 120€ για τον καθαρισμό του σκάφους από συνεργείο, καθώς και το ανάλογο ποσό για την κατανάλωση καυσίμου.

Ώρες Check-in: 16:00 – 17:30
Ώρες Check-out: 08:30 – 10:30