Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας www.staventosailing.com διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους. H Stavento Sailing M.C.P.Y. δεσμεύεται απέναντι στους χρήστες της ιστοσελίδας για την τήρηση αυτού.

Η www.staventosailing.com και η Stavento Sailing M.C.P.Y. ΔΕΝ συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών της ιστοσελίδας, παρά μόνο όταν αυτοί της τα παρέχουν με τη θέλησή τους. Η συλλογή των προσωπικών στοιχείων των χρηστών της ιστοσελίδας γίνεται κατά την εγγραφή τους ως μέλη-πελάτες και κατά τη συμμετοχή τους σε δωρεάν υπηρεσίες της ιστοσελίδας, προωθητικές ενέργειες νέων υπηρεσιών, σε διαφημιστικές ενέργειες που υποστηρίζονται από την ίδια και κατά την παροχή δεδομένων μέσω e-mail.

Η χρήση των προσωπικών στοιχείων γίνεται ιδιαίτερα προσεκτικά και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παραβιάζεται η σχετική νομοθεσία.

Τα στοιχεία που τηρούνται στο ηλεκτρονικό αρχείο μας περιλαμβάνουν Όνομα, Επώνυμο και το e-mail. Λοιπά στοιχεία που μπορούν να αποθηκευτούν αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να εισάγει ο πελάτης – μέλος είναι διεύθυνση, τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης.

Η συλλογή των προσωπικών στοιχείων των πελατών – μελών σε καμία περίπτωση:
• Δεν γίνεται αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης.
• Δεν παραδίδεται για κανένα λόγο σε τρίτους.
• Δεν μπορεί να αποθηκευτεί σε άλλο μέσο πέρα από αυτό που αποθηκεύεται εξαρχής ούτε να αντιγραφεί με ψηφιακό τρόπο από το φυσικό πρόσωπο επεξεργασίας. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μόνο από την Stavento Sailing M.C.P.Y. για λόγους ασφάλειας των δεδομένων της ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Η συλλογή των προσωπικών στοιχείων των πελατών – μελών:
• Χρησιμοποιείται μόνο και αποκλειστικά για την παροχή των υπηρεσιών της ιστοσελίδας όπως είναι τη διεκπεραίωση ηλεκτρονικών κρατήσεων και πληρωμών σκαφών ή δραστηριοτήτων, όπως και για αποστολή ενημερωτικού υλικού όπως προσφορές εκπτώσεων και δημοσίευση εκδηλώσεων της Stavento Sailing M.C.P.Y.

Οποιαδήποτε στιγμή οι πελάτες – μέλη μπορούν να ζητήσουν την διαγραφή του λογαριασμού τους (που περιέχει όλα τα στοιχεία τους) είτε να τα επικαιροποιήσουν ή διαφοροποιήσουν κατά τρόπο που αυτοί αισθάνονται περισσότερο άνετα.

Οι πελάτες – μέλη της ιστοσελίδας www.staventosailing.com με την είσοδό τους σε αυτό, συμφωνούν και ρητά συναινούν στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων με τους παραπάνω τρόπους από την Stavento Sailing M.C.P.Y.

Σε περίπτωση διαφωνίας τους, οι πελάτες – μέλη μπορούν να αρνηθούν τη χρήση προσωπικών τους στοιχείων είτε μέσω κατάλληλων επιλογών στα σημεία όπου τους ζητούνται στοιχεία, είτε μέσω σχετικής ειδοποίησης της Stavento Sailing M.C.P.Y. με σχετικό μήνυμα στο ηλ. ταχυδρομείο: info@staventosailing.com